Az Folyamatos múlt igeidő tömörenMik alkotnak egy past continuous-ben lévő mondatot?

Első körben mindenképpen egy ALANY, mely az I / You / He, She, It / We / You / They SZEMÉLYES NÉVMÁSOKBÓL kerülhet ki, vagy bármilyen olyan szó jöhet még, amit ezekkel be tudunk helyettesíteni.

Nélkülözhetetlen egy nyelvtanilag korrekt mondathoz egy ÁLLÍTMÁNY is, mely magától értetődően egy IGE köré épül majd. Jelen esetben bevezetünk egy új igei formát, mely közeli rokonságban lesz a folyamatos jelen állítmányával. Az első fontos tényező, amit meg kell jegyeznünk, az az, hogy az alany szám/személye most befolyásolja az állítmány alakját. Az igéknek a BE ige megfelelő múltbeli alakját kell felvenni segédigeként. Két formája létezik, a rendhagyó igékkel foglalkozó leckében is ábrázolt WAS és a WERE. A főigének pedig - mivel folyamatos igeidőről beszélünk - az ING végződéssel ellátott alakját kell használunk, melynek megfelelő képzéséről itt írtunk.Mivel kijelentő módban is segédigével képezzük a folyamatos múltat, értelemszerűen a segédige megmarad kérdezni és tagadni is. Kérdésnél SZÓRENDI CSERE figyelhető meg, tagadásnál pedig a NOT tagadószó ékelődik be a mondatba, a segédige és a főige közé.

Mivel már megbeszéltük, mik kellenek egy kérdéshez, és mivel továbbra is illik válaszolni, ha kérdeztek minket, érdemes egy szót ejteni a RÖVID VÁLASZOKRÓL. Szükség van hozzájuk egy ALANYRA, a SEGÉDIGÉRE, valamint nyilvánvalóan a YES / NO szavakra.

Nézzük mindezt összesítve egy táblázatban:

Alany Kijelentő Tagadó Kérdő Rövid válasz
I was working was not (wasn't) working Was I working? Yes, I was. / No, I wasn't.
You were working were not (weren't) working Were you working? Yes, I was. / No, I wasn't.
He / she / it was working was not (wasn't) working Was he/she/it working? Yes, he/she/it was. / No, he/she/it wasn't.
We were working were not (weren't) working Were we working? Yes, we were. / No, we weren't.
You were working were not (weren't) working Were you working? Yes, we were. / No, we weren't.
They were working were not (weren't) working Were they working? Yes, they were. / No, they weren't.

 

Na de mire is használjuk?

Az egyszerűség végett példamondatokkal pontokba szedjük, milyen esetekben is használjuk a legtöbbször a folyamatos múlt igeidőt. A következők elolvasása közben elengedhetetlen lesz, hogy ne csak a szemünket futtatva bólogassunk a szabályokra és a példamondatokra, hanem valóban próbáljuk elképzelni, milyen is egy olyan helyzet valójában, amiről ott éppen szó lesz.

 • 1. A múlt megadott időpontjában folyamatban lévő cselekvéseket említjük folyamatos múlt időben. Nagyon fontos, hogy meg legyen említve az időpont, és hogy a cselekvés valóban folyamatban legyen.

  I was watching TV at 6 p.m. yesterday.

  What were you doing last night between 9 and 10 p.m.?
   
 • 2. Olyan cselekvések kifejezésére használjuk, ami éppen folyamatban volt akkor, amikor egy másik esemény hirtelen megszakította azt. A folyamatban lévő cselekvést folyamatos múlt időben említjük, a hirtelen bekövetkező eseményt pedig egyszerű múltban. A két tagmondatot leggyakrabban a WHEN kötőszó köti össze.

  I was reading when the phone rang.

  We were playing in the garden when the lightning struck.
   
 • 3. Amennyiben két cselekvés egyszerre, párhuzamosan volt folyamatban a múltban, mind a két (vagy több) cselekvést folyamatos múlt időben említjük meg. Leggyakrabban a WHILE, WHEN és az AS kötőszavak kötik össze ezeket a tagmondatokat.

  I was taking a shower while my wife was cleaning the living room.

  What were you singing while I was talking on the phone?
   
 • 4. Könyvekben, filmekben, de a valós életben is gyakran folyamatos múltban mesélik el egy történet hátterét, körítő információit.

  I was getting ready to go school. Wind was blowing but the Sun was also trying to shine. Cars were passing by our house and they were making an unbearable noise.