Angol igék ING-es alakja

Akinek nem inge, ne vegye magára?

Ahogy a cikk címéből kiderül, az angol igéknek van egy alakja, amit az ING végződés hozzáadásával képzünk. Minden esetben az ige első alakjához tesszük hozzá ezt az "ING"-et. A későbbi szinteken nagyon sokszor lesz szükség rá például szóképzésnél, illetve a folyamatos igeidők használatánál. Ennek a leckének a célja, hogy magabiztosan megtanuljuk képezni és használni ezt az alakot!Képzése:

1. Az ige első alakja + ING például:

 • cook - cookING
 • go - goING
 • paint - paintING


2. Ha az ige "e" betűre végződik, akkor az "e" betűt levágjuk és úgy adjuk hozzá az ING végződést.

 • hate - hatING
 • drive - drivING
 • argue - arguING

DE! Ha az ige "ee" -re végződik, akkor simán hozzáadjuk az ING végződést.

 • see - seeING
 • agree - agreeING

3. Ha az ige csak egy szótaggal rendelkezik, és egy mássalhangzóra végződik, akkor azt az utolsó mássalhangzót meg kell duplázni és úgy hozzácsatolni az ING végződést.

 • run - runNING
 • stop - stopPING
 • hit - hitTING

DE! Ha több mássalhanzóra végződik az egyszótagú ige, akkor csak simán ING végződést kap.

 • turn - turnING
 • learn - learnING
 • earn - earnING

4. Az "y" - ra végződő igéknél csak simán megtoldjuk az ING végződéssel.

 • carry - carryING
 • stay - stayING
 • play - playING

DE! Ha "ie" végződésű az ige, akkor az "ie" "y" - ra vált

 • die - DYING
 • lie - LYING

Itt van a lecke vége, tanuljuk meg az új szavakat!

Word Szó
to cook főzni
to go menni
to paint festeni
to hate utálni
to drive vezetni
to argue vitázni
to see látni
to agree egyetérteni
to run futni
to stop megállni
to hit megütni
to turn fordulni
to learn tanulni
to earn pénzt keresni
to carry cipelni
to stay maradni
to play játszani
to die meghalni
to lie hazudni
to travel utazni

Jegyezd meg!
A travel-ből travelLING lesz! Például: I like travelling. (Szeretek utazni.)Ha átolvastad, megtanultad, teszteld a tudásod! Utána pedig gyakorolj a feladatokkal!

TESZTELNÉK!