Conditional type I - Egyes típusú feltételes mondatConditional type I - egyes típusú feltétel

Ahogy korábbi cikkünkben már említettük, összesen négy feltételt tanulunk. Most az egyes típusú (conditional type one) következik. Ha még nem olvastad a bevezetést, kérlek most tedd meg!

Használata: Olyan feltételek leírására használjuk, aminek a következménye előfordulhat, de nem feltétlenül biztos. IF + feltétel, If + következmény. Jövő időre vonatkozó tervek, 'jóslatok'. Tehát ha esik az eső, otthon fogok maradni. Ha meggyógyulok, elmegyek a buliba. Ha átmegyek a vizsgán, megünneplem.

Megfigyelhetjük, hogy a Will-es tagmondatot magyarul jelen időben vagy jövő időben is fordíthatjuk, a jelentés változatlan.

A WILL helyett előfordulhat még: MAY, MIGHT, MUST, COULD stb. modális segédigék.

Ne is bonyolítsuk túl ezt a dolgot, elég ha a példamondatokkal megismerkedünk és megtanuljuk a használatát.

Feltételes mód I szerkezete: IF + egyszerű jelen, ... WILL + Ige első alakja.

Az egyik tagmondatban egyszerű jelen igeidő szerepel, a másikban egyszerű jövő! A tagmondatokat nyugodtan felcserélhetjük, az nem változtatja meg a jelentést. Viszont ha az IF-es tagmondattal kezdünk, tegyünk a tagmondat után vesszőt!

VIGYÁZAT! Ne használjunk az IF-es tagmondatban jövő időt (WILL-t) vagy egyéb modális segédigét: MAY, MIGHT, COULD!


Nézzünk meg további példákat!

If you arrive in time, the guests won't be upset. - Ha időben érkezel, a vendégek nem lesznek szomorúak.

If she runs fast enough, she will catch the train. - Ha elég gyorsan fut, el fogja érni a vonatot.

If we buy him a warm pullover, he won't be cold. - Ha veszünk neki egy meleg pulóvert, nem fog fázni.

They'll eat popcorn if they go to the movies. - Popcornt fognak enni, ha moziba mennek.

If I finish before six o'clock, I will go to the gym. - Ha végzek hat óra előtt, elmegyek a konditerembe.

Peter will learn to drive if he gets a car. - Peter meg fog tanulni vezetni, ha kap egy kocsit.

If I don't invite my friends, they won't come. - Ha nem hívom meg a barátaimat, nem fognak eljönni.

If the car runs out of fuel, it will stop working. - Ha kifogy az üzemanyag a kocsiból, nem fog működni.

If you like lentil soup, I'll cook for you. - Ha szereted a lencselevest, főzök neked.

If you don't talk to their parents, I will call them. - Ha nem beszélsz a szüleivel, fel fogom hívni őket.