A Future Simple igeidő tömören

A future simple igeidő évek óta nyelvészeti viták gyakori témája. Ennek oka csupán nagyvonalakban annyi, hogy a future simple, tehát az egyszerű jövő igeidőt számos nyelvész nem minősíti igeidőnek, mondván, hogy a jövő időt gyakorlatilag különböző segédigékkel fejezzük ki. Mivel nincs olyan konkrét szerkezet, ami csakis ehhez az igeidőhöz köthető, így a tankönyvekben például leggyakrabban a "future will" címmel tanulhatunk róla. Mi az egyszerűség kedvéért maradunk a klasszikus future simple elnevezésnél.

Mik alkotnak egy future simple-ben lévő mondatot?

Első körben mindenképpen egy ALANY, mely az I / You / He, She, It / We / You / They SZEMÉLYES NÉVMÁSOKBÓL kerülhet ki, vagy bármilyen olyan szó jöhet még, amit ezekkel be tudunk helyettesíteni.

Nélkülözhetetlen egy nyelvtanilag korrekt mondathoz egy ÁLLÍTMÁNY is, mely magától értetődően egy IGE köré épül majd. Meglehetősen egyszerű itt a helyzetünk, mivel csupán a WILL segédigét kell használnunk a szótári alakban lévő főige előtt.

Mivel kijelentő módban is segédigével képezzük az egyszerű jövőt, értelemszerűen a segédige megmarad kérdezni és tagadni is. Kérdésnél SZÓRENDI CSERE figyelhető meg, tagadásnál pedig a NOT tagadószó ékelődik be a mondatba, a segédige és a főige közé.

Mivel már megbeszéltük, mik kellenek egy kérdéshez, és mivel továbbra is illik válaszolni, ha kérdeztek minket, érdemes egy szót ejteni a RÖVID VÁLASZOKRÓL. Szükség van hozzájuk egy ALANYRA, a SEGÉDIGÉRE, valamint nyilvánvalóan a YES / NO szavakra.

Nézzük mindezt összesítve egy táblázatban:

Alany Kijelentő Tagadó Kérdő Rövid válasz
I will (I'll) work will not (won't) work Will I work? Yes, I will. / No, I won't.
You will (you'll) work will not (won't) work Will you work? Yes, I will. / No, I won't.
He / she / it will (he'll/she'll/it'll) work will not (won't) work Will he/she/it work? Yes, he/she/it will. / No, he/she/it won't.
We will (we'll) work will not (won't) work Will we work? Yes, we will. / No, we won't.
You will (you'll) work will not (won't) work Will you work? Yes, we will. / No, we won't.
They will (they'll) work will not (won't) work Will they work? Yes, they will. / No, they won't


Na de mire is használjuk?

Az egyszerűség végett példamondatokkal pontokba szedjük, milyen esetekben is használjuk a legtöbbször a future simple igeidőt. A következők elolvasása közben elengedhetetlen lesz, hogy ne csak a szemünket futtatva bólogassunk a szabályokra és a példamondatokra, hanem valóban próbáljuk elképzelni, milyen is egy olyan helyzet valójában, amiről ott éppen szó lesz.

 • 1. Olyan jövőbeli cselekvések kifejezésére, amik megtörténésére különösebb garancia nincs. Vágyakozásokat, sóvárgásokat, álmodozásokat fejezünk így ki, valamint bármit, amit szeretnénk, vagy nem szeretnénk a jövőben.

  I will watch the sunset in Tahiti one day.

  I will travel across the Pacific.

  I will never have the money to buy that car.
   
 • 2. Jóslatokat tehetünk a jövőre nézve. Fontos, hogy ezeknek a jóslatoknak konkrét alapja nem nagyon van, tulajdonképpen hasraütésszerűen mondunk valamit a jövőről.

  People will have no water left in a hundred years' time.

  80% of the population will be overweight by 2050.

  I will take only a second to print a bed for yourself in the future.
   
 • 3. Egyszerű jövőben fenyegetünk és figyelmeztetünk is.

  If you don't stop drinking, I will divorce!

  She will post my photos on her page if I don't give her the money she needs.

  I will take this case to court in case you fail to refund me.
   
 • 4. Ígéretekre és azonnali döntésekre is használjuk az egyszerű jövő igeidőt. Tehát így ígérjük meg, hogy hazaérünk időben, jók leszünk vagy többet nem hazudunk. Azonnali döntés alatt pedig egyszerűen olyan eseteket értünk, amiket nem terveztünk, hanem a pillanat szülte őket.

  I will be home before midnight, I promise.

  Stop carrying that heavy bag, I will give you a hand.

  I see you're having problems with your maths homework. I will help you out.
   
 • 5. A következő szavak és kifejezések szintén a future simple igeidő használatát követelik meg, amennyiben jövőre vonatkozó cselekményeket említünk meg velük: expect (számítani valamire), hope (remélni), believe (hinni), think (gondolni), maybe-probably-perhaps (talán), I'm sure (biztos vagyok benne), I'm afraid (attól tartok).

  We hope you will get here on time.

  I think they will never find that sunken ship.

  I'm afraid Jack will never get his money back.

  I expect that the weather will be perfect all week long.

  I'm sure the plane will take off at least one hour late.