Could használata - How to use COULDCould használata

A COULD elsősorban a CAN segédige múlt idejű alakja. Szerencsére harmadik alakja(past participle) nincs. A COULD segédigét arra használjuk, hogy lehetőséget, múltbeli képességet, javaslatot vagy kérést fejezzünk ki vele. Ne feledkezzünk meg a feltételes mondatokban történő használatáról sem!


1. Possibility - lehetőség / eshetőség

Extreme rain could cause the river to flood the city. Az extrém eső miatt a folyó elöntheti a várost.

2. Past ability - Múltbeli képesség

Nancy could ski like a pro by the age of 11. - Nancy 11 éves korára úgy tudott síelni, mint egy profi.

3. Suggestion - javaslat

You could see a movie or go out to dinner. Megnézhetsz egy filmet vagy elmehetsz vacsorázni.4. Request - kérés

Could I use your computer to email my boss? Használhatnám a számítógépedet, hogy ímélezzek a főnökömnek?

5. Conditional sentences - feltételes mondatok

We could go on the trip if I didn't have to work this weekend. - Elmehetnénk a kirándulásra, ha nem kellene hétvégén dolgoznom.