Can segédige

A "can" segédige használata

A "can" tulajdonképpen egy segédige. Segít kifejezni :

 • képességet pl.: I can ride a bicycle. (Tudok biciklizni.)
 • engedélyt pl.: Can I use the bathroom? (Használhatom a fürdőszobát?)
 • lehetőséget pl.: We can watch a new film if you want. (Nézhetünk egy új filmet, ha akarod.)

A "can" után egyszerűen az ige első alakját használjuk minden esetben! "Can" után nincs ragozás sem.

Ha tagadni szeretnénk, akkor szükségünk van a tagadószóra, ami a "not". A tagadást általában összevont alakban használjuk, tehát a "can + not" - ból "can't" lesz. Például:

 • We can't swim. (Nem tudunk úszni.)
 • Nóri can't go to the party. (Nóri nem mehet el a buliba.)
 • I can't be at two places at the same time. (Nem lehetek egyszerre két helyen.)

Ha kérdezni szeretnénk, akkor a kérdő szórendet használjuk. Remélem emlékszel még, hogy van a kérdő szórend az angolban. Például:

 • Can they read? (Tudnak olvasni?.)
 • Can she stay up late? (Fennmaradhat sokáig?)
 • Can I choose pizza? (Választhatok pizzát?)

Nézzük meg táblázatban

Alany Can / can't ige
I can / can't read
You can / can't write
He / she / it can / can't swim
We can / can't cook
You can / can't jump
They can / can't driveItt van a lecke vége, tanuljuk meg az új szavakat!

Word Szó
to ride a bicycle biciklizni
to use használni
bathroom fürdőszoba
to watch nézni
to want akarni
to swim úszni
to go menni
place hely
the same ugyanaz
time idő
to read olvasni
to stay up late későig fennmaradni
to choose választani
to read olvasni
to write írni
to cook főzni
to jump ugrani
to drive vezetni

Jegyezd meg!
Rövid válaszoknál használjuk a segédigét. Pl.: Can you speak English? - Tudsz angolul?
 • Yes, I can. - Igen, tudok.
 • No, I can't. - Nem, nem tudok.Ha átolvastad, megtanultad, teszteld a tudásod! Utána pedig gyakorolj a feladatokkal!

TESZTELNÉK!