A Be going to segédige tömörenA future simple igeidő évek óta nyelvészeti viták gyakori témája, mint azt korábban is említettük. Ennek oka csupán nagyvonalakban annyi, hogy a future simple, tehát az egyszerű jövő igeidőt számos nyelvész nem minősíti igeidőnek, mondván, hogy a jövő időt gyakorlatilag különböző segédigékkel fejezzük ki. Jelen cikkünkben az egyik ilyen segédigével ismerkedünk meg, nevezetesen a BE GOING TO szerkezettel.

Mik alkotnak egy BE GOING TO-val képzett mondatot?

Első körben mindenképpen egy ALANY, mely az I / You / He, She, It / We / You / They SZEMÉLYES NÉVMÁSOKBÓL kerülhet ki, vagy bármilyen olyan szó jöhet még, amit ezekkel be tudunk helyettesíteni.

Nélkülözhetetlen egy nyelvtanilag korrekt mondathoz egy ÁLLÍTMÁNY is, mely magától értetődően egy IGE köré épül majd. A helyzet kissé bonyolódik a future simple alapvető alakjához képest, hiszen a címben szereplő segldigét is be kell vezetni az állítmányba. Mivel a komplett segédige neve BE going to, értelemszerűen a BE igét megfelelő módon ragozni kell majd, ahogyan azt itt is leírtuk. A segédige megfelelő használata után nincs más dolgunk, mint szótári alakban mellérendelni a GOING TO szerkezetet, valamint a főigét, és már kész is vagyunk!Mivel kijelentő módban is segédigével képezzük az egyszerű jövőt, értelemszerűen a segédige megmarad kérdezni és tagadni is. Kérdésnél SZÓRENDI CSERE figyelhető meg, tagadásnál pedig a NOT tagadószó ékelődik be a mondatba, a BE ige megfelelő alakja és a GOING szó közé.

Mivel már megbeszéltük, mik kellenek egy kérdéshez, és mivel továbbra is illik válaszolni, ha kérdeztek minket, érdemes egy szót ejteni a RÖVID VÁLASZOKRÓL. Szükség van hozzájuk egy ALANYRA, a SEGÉDIGÉRE, valamint nyilvánvalóan a YES / NO szavakra.

Nézzük mindezt összesítve egy táblázatban:

Alany Kijelentő Tagadó Kérdő Rövid válasz
I am going to work am not going to work Am I going to work? Yes, I am. / No, I'm not.
You are going to work are not going to work Are you going to work? Yes, I am. / No, I'm not.
He / she / it is going to work is not going to work Is he/she/it going to work? Yes, he/she/it is. / No, he/she/it isn't.
We are going to work are not going to work Are we going to work? Yes, we are. / No, we aren't.
You are going to work are not going to work Are you going to work? Yes, we are. / No, we aren't.
They are going to work are not going to work Are they going to work? Yes, they are. / No, they aren't

 

Na de mire is használjuk?

Az egyszerűség végett példamondatokkal pontokba szedjük, milyen esetekben is használjuk a legtöbbször a BE GOING TO szerkezetet. A következők elolvasása közben elengedhetetlen lesz, hogy ne csak a szemünket futtatva bólogassunk a szabályokra és a példamondatokra, hanem valóban próbáljuk elképzelni, milyen is egy olyan helyzet valójában, amiről ott éppen szó lesz.

 • 1. Jövőbeli tervek, szándékok kifejezésére. Míg a future simple általánosságban spontán dolgokról, megalapozatlan jóslatokról szól, jelen esetben konkrét tervek és szándékok állnak a kijelentések mögött.

  I am going to study in France next year. (Ott tervezek, ott szándékozok tanulni.)

  We are going to take a year off, when we finish this tour. (Éppen turnézunk, ez a tervünk.)

  So school is about to be over. What are you going to do in the summer? (Mit tervezel?)
   
 • 2. Jóslatokat tehetünk a jövőre nézve. Fontos, hogy ezeknek a jóslatoknak ezúttal van konkrét alapja. Látunk, hallunk, olvasunk, érzékelünk valamit, és az alapján jósólunk a jövőről. A future simple esetében hasraütésszerű jóslatokról beszéltünk, most viszont megalapozott kijelentéseket teszünk.

  That man is standing on the top of the building. He's going to jump.

  He keeps eating junk food for dinner. He is going to get overweight.

  I have a headache and I started coughing. I think I'm going to have the flu.