Órák, tantárgyak angolul - School subjects in EnglishTanuljuk meg ma a legfontosabb tantárgyak neveit angolul!

Indítsuk el ezt a videót és közben ismételjük is el a képernyőn megjelenő szavakat, hogy a kiejtésünk is fejlődjön! A videó végén teszt is van!

School subjects in EnglishLássuk a listát a tantárgyakkal!

Subjects Tantárgyak
history történelem
geography földrajz
biology biológia
chemistry kémia
physics fizika
math matematika
economy gazdaságtan
politics politika
art rajz
computer science számítástechnika
English angol
German német
French francia
Italian olasz
Spanish spanyol
music ének
science technika
ICT (information and communications technology) IKT (információs és kommunikációs technológia)
sport / PE (physical education) testnevelés
RE (religious education) hittan
drama dráma
citizenship állampolgári ismeretek
literature irodalom
grammar nyelvtanNagybetűvel írjuk azokat a tantárgyakat angolul, melyeket egyébként is naggyal írnánk. Például: English, French - mivel az angol nagybetűvel írja a nemzetiségeket.

Lásd: Országok és nemzetiségek angolul

Szintén nagybetűsek a rövidítések. Például: PE, RE, ICT.

Fontos megjegyezni, hogy ettől függetlenül nagyon sok helyen nagybetűsként szerepel az összes tantárgy. Iskolákban is gyakran tanítják úgy. Annak ellenére, hogy ezt nyelvtani szabály nem írja elő vagy támasztja alá.

Ha ez mind megvan, a következő teszttel kipróbálhatod, hogy mire emlékszel! Csak ha szeretnéd!

TESZTELNÉK!

 

 Angolingo.hu