My favourite bookA kedvenc könyvünket tárgyaló felelésnél, fogalmazásnál elengedhetetlen lesz internetes források, akár a Wikipedia felhasználása is. Ennek egyrészt az az oka, hogy ha valahol már össze van angolul szedve a kívánt információ, akkor miért szenvednénk azzal, hogy összeeszkábáljuk magunktól? Természetesen van haszna az önálló szövegalkotásnak is, de itt érdemesebb már meglévő anyagokból dolgozni, hiszen ezzel sok új szót és kifejezésmódot megtanulunk, és alkalmazzuk is beszédben vagy írásban.

Kezdjük magának a könyvnek az ismertetésével. Érdemes megemlíteni, ki írta, mikor írta, és milyen körülmények között íródott. Elmondhatjuk azt is, milyen pályát járt be azóta a regény. Már csak annyit kell elmesélnünk, miért is olvastam el ezt a művet. A "mert kötelező volt iskolában hetedikben" válasz nem kelt jó benyomást.

I would like to speak about my favourite novel, which is called The Little Prince. This book was written by Antoine de Saint-Exupery, who was a French aristocrat and aviator. The book was published in 1943 and it is said to have been influenced by the author’s own experiences as a flight captain in America and the Sahara desert. It is one of the most widely-read novels of the world literature, and it has been sold in 140 million copies and translated into 250 languages. I read this book when I was ten years old and I was very curious because a lot of people around me described this book as a must-read.A következőkben jöhet a cselekmény összefoglalása. Ha csak nem egyetemi székfoglaló megtartására készülünk, és félünk a plágium-gyanútól, nyugodtan lehet erre szakosodott oldalak összefoglaló anyagait használni. Nem győzzük ismételni, ezzel nagyon hasznos szavakat tanulhatunk meg, valamint olyan szófordulatokat, melyek egytől-egyig anyanyelvi beszélők írnak. Legyen benne tömören a könyv eleje, közepe és a vége. Nem árt egy pár szavas konklúziót is hozzátenni, ezzel lesz kerek a történet.

Now let me tell you about its plot. The story is set in a desert where a stranded pilot meets the little prince who has just arrived from an asteroid. The story is philosophical and it makes constant observations of life and human nature. The little prince is an innocent, blond-haired young boy who has explored other planets as well and he compares them to the earth. The previous asteroids are all inhabited by narrow-minded foolish and selfish people and a geographer advises him to check out planet earth next. Upon his arrival he finds an isolated place, so he thinks the earth is uninhabited. Then he bumps into a snake and he also sees a rose and he falls in love with it. He tames a fox and he meets the narrator and he travels back to his own planet but he cannot carry the narrator because he was too heavy. The narrator cannot forget the child’s loveable laughter and he wants to find him again.

A végére már csak azt kell elmesélni, miért is szeretjük ezt a könyvet. Tartalmazzon valamilyen leckét, érintse meg a lelkünket, vagy juttasson eszünkbe szép vagy szomorú emlékeket. Mindegy, a regénnyel való személyes kapcsolatunkat említsük meg.

As regards why I like this story, it provided a lot of experience in connection with the adult life. It taught me to be open-minded, tolerant and patient with people. The friendship between the narrator and the prince is very special and rarely can we find it in real life.