If I were you - Ha a helyedben lennékIf I WERE you - ha a helyedben lennék...

Eddig az egyszerű múltban ezt tanultuk: I/he/she/it WAS ,we/you/they WERE. Ez persze az egyszerű múltra továbbra is igaz!

Viszont van itt egy szerkezet, ahol I/he/she/it személyes névmásoknál is a WERE szükséges. Ezt a szerkezetet akkor használjuk, ha egy másik ember helyébe képzeljük magunkat vagy tanácsot szeretnénk adni valakinek. Ilyen mondatokra kell gondolni: Ha a helyedben lennék, abbahagynám a dohányzást. Ha magasabb lenne, elérné a kilincset. Ha a helyében lennék, többet mozognék. Láthatjuk, hogy nagyon hasonlít a feltételes mondatok kettes típusára.

Ne is bonyolítsuk túl ezt a dolgot, elég ha a példamondatokkal megismerkedünk és megtanuljuk a használatát.

If I were you, ... I WOULD + Ige első alakja.

Az egyik tagmondatban alany + WERE szerepel, a másikban WOULD + az ige ELSŐ alakja! A tagmondatokat nyugodtan felcserélhetjük, az nem változtatja meg a jelentést. Viszont ha az IF-es tagmondattal kezdünk, tegyünk a tagmondat után vesszőt!Nézzünk meg további példákat!

If I were you, I would stay at home. - Ha a helyedben volnék, otthon maradnék.

If I were you, I would study more. - Ha a helyedben lennék, többet tanulnék.

If he were faster, he would set a record. - Ha gyorsabb lenne, rekordot állítana fel.

I wouldn't tell anybody if I were you. - Nem mondanám el senkinek, ha a helyedben lennék.

I would write my homework if I were you. - Megírnám a házi feladatomat, ha a helyedben lennék.