A feltételes mondatokról rövidenMilyen típusai vannak ezeknek a mondatoknak az angolban?

Kezdjük ott, hogy három plusz egy feltételes mondattípusról szoktunk beszélni. Angolul így hívjuk őket: conditional type I, conditional type II, conditional type III. Rendkívül fantáziadús elnevezésük van, igaz? Ezen felül még egy feltételes mondattípusunk van, zero conditional néven, tehát ez a nulladik típusú feltétel. Az ilyen típusú mondatok általában két tagmondatból állnak. Például: Ha olvad a jég, víz keletkezik. Ha eszel, nem leszel éhes. Megvenném azt a ruhát, ha több pénzem lenne. Megdöntöttem volna a rekordot, ha nem estem volna el a cél előtt.

Ha elgondolkozunk ezen a négy darab mondaton, nagyjából már láthatjuk is a különbségeket.

A feltételt általában az IF vagy a WHEN szó adja. Az esetek javában az IF (jelentése: ha) szó fordul elő. Mind a négy esetben szerepel is a példamondatunkban. Látjuk azt is, hogy két tagmondat van. Ezeknek sorrendje felcserélhető, a jelentésük nem módosul. Annyit kell megjegyezni, hogy ha az IF-es tagmondat az első, akkor utána VESSZŐT kell tenni az angolban.

Például: If I get up in time, I will not be late for school. - Ha időben kelek fel, nem fogok elkésni az iskolából.

DE NINCS VESSZŐ ÍGY: I will not be late for school if I get up in time. - Nem fogok elkésni az iskolából, ha időben felkelek.

VIGYÁZAT! Ne használjunk az IF-es tagmondatban jövő időt (WILL-t) vagy egyéb modális segédigét: MAY, MIGHT, COULD!


Nézzünk meg további példákat!

 • Zero conditional szerkezete: IF + egyszerű jelen, ... egyszerű jelen.

  If you eat too much, you get fat. - Ha sokat eszel, elhízol.

  If you don't drink, you die. - Ha nem iszol, meghalsz.

  If you heat ice, it melts. - Ha jeget melegítesz, megolvad.

 • Conditional type I szerkezete: IF + egyszerű jelen, ... WILL + főnévi igenév.

  If it rains, we will stay at home. - Ha esik, otthon maradunk.

  If she has enough money, she will buy the new computer. - Ha lesz elég pénze, megveszi az új számítógépet.

  If you study hard, you will get a good mark. - Ha keményen tanulsz, jó jegyet fogsz kapni.

 • Conditional type II szerkezete: IF + egyszerű múlt, ... WOULD + főnévi igenév.

  If it was true, it would change the world. - Ha igaz lenne, megváltoztatná a világot.

  If she arrived in time, she wouldn't be upset. - Ha időben érkezne, nem lenne szomorú.

  If you studied hard, you would pass the exam. - Ha keményen tanulnál, átmennél a vizsgán.

 • Conditional type III szerkezete: IF + befejezett múlt, ... WOULD + HAVE + IGE 3. ALAKJA.

  If he had studied, he would have passed the exam. - Ha tanult volna, átment volna a vizsgán.

  If you had gone to bed earlier, you wouldn't have been tired all day. - Ha korábban lefeküdtél volna, nem lettél volna egész nap fáradt.

  If they hadn't come to Budapest, they wouldn't have seen the Parliament. - Ha nem jöttek volna Budapestre, nem látták volna a Parlamentet.A további leckékben, mindegyiket külön-külön, részletesen tárgyaljuk!