Feltételes mondatok gyakorlása online - Type 2

Egészítsd ki a mondatokat a zárójelben lévő igék megfelelő alakjával! Ha kész, kattints az "Ellenőrzés" gombra az ellenőrzéshez. Segítséget is igénybe lehet venni, de az pontot von le, nem lehet a teszted 100 % !

1. If she (arrive) in time, we wouldn't miss the performance.

2. You would get better results if you (work) harder.

3. They could go to the beach if the weather (be) good.

4. If I (know) her number, I would give her a call.

5. If there (be) less cars on the roads, there would be less pollution.

6. If we (paint) the walls, the room would look much better.

7. If you (work) more, you would earn more money.

8. If I (have) any money, I would lend you some.

9. If Mr Smith (have) time, he would help me.

10. If I (win) the lottery, I would buy a big house.