A past perfect simple igeidő tömörenMik alkotnak egy past perfect-ben lévő mondatot?

Első körben mindenképpen egy ALANY, mely az I / You / He, She, It / We / You / They SZEMÉLYES NÉVMÁSOKBÓL kerülhet ki, vagy bármilyen olyan szó jöhet még, amit ezekkel be tudunk helyettesíteni.

Nélkülözhetetlen egy nyelvtanilag korrekt mondathoz egy ÁLLÍTMÁNY is, mely magától értetődően egy IGE köré épül majd. Jelen esetben viszonylag könnyű dolgunk van, hiszen mindenképpen csakis az igék harmadik alakjával kell dolgozunk. Mindenképpen használnunk kell a HAD segédigét. Befejezett múltban minden számban és személyben ugyanaz a segédige! A főige egyébként lehet rendhagyó, de lehet simán hagyományosan képzett ige is.

A segédige természetesen itt marad tagadni és kérdezni is. Dolgunk csupán annyi, hogy tagadásnál a NOT tagadószóval közösen használjuk (HAD NOT / HADN'T), kérdésnél pedig megcseréljük az alannyal.

Mivel már megbeszéltük, mik kellenek egy kérdéshez, és mivel illik válaszolni is, érdemes egy szót ejteni a RÖVID VÁLASZOKRÓL. Szükség van hozzájuk egy ALANYRA, a kérdéshez használt SEGÉDIGÉRE, valamint nyilvánvalóan a YES / NO szavakra.

Nézzük mindezt összesítve egy táblázatban:


Alany Kijelentő Tagadó Kérdő Rövid válasz
I had worked had not (hadn't) worked Had I worked? Yes, I had. / No, I hadn't.
You had worked had not (hadn't) worked Had you worked? Yes, I had. / No, I hadn't
He / she / it had worked had not (hadn't) worked Had he/she/it worked? Yes, he/she/it had. / No, he/she/it hadn't.
We had worked had not (hadn't) worked Had we worked? Yes, we had. / No, we hadn't.
You had worked had not (hadn't) worked Had you worked? Yes, we had. / No, we hadn't.
They had worked had not (hadn't) worked Had they worked? Yes, they had. / No, they hadn't

Na de mire is használjuk?

Az egyszerűség kedvéért példamondatokkal pontokba szedjük, milyen esetekben is használjuk a legtöbbször a befejezett múlt igeidőt.

 • 1. Két múltbeli esemény közül a korábban (azaz régebben) történt dolog leírására használjuk. (A másik múlt általában az egyszerű múlt.)

  John had lost his money so he couldn't buy the tickets.

  When they arrived at the cinema, the film had started already.

  After I had read the book, I gave it back to Peter.

 • 2. Feltételes mód (harmadik típusa)

  I would have driven the car if I hadn't broken my arm.

 • 3. Függő beszédben befejezett múltra vált az egyszerű múlt és a befejezett jelen. A befejezett múlt befejezett múlt marad függő beszédben is.

  I bought a car. --> She said that she had bought a car.