A present perfect simple igeidő tömören - Első részMik alkotnak egy present perfect-ben lévő mondatot?

Első körben mindenképpen egy ALANY, mely az I / You / He, She, It / We / You / They SZEMÉLYES NÉVMÁSOKBÓL kerülhet ki, vagy bármilyen olyan szó jöhet még, amit ezekkel be tudunk helyettesíteni.

Nélkülözhetetlen egy nyelvtanilag korrekt mondathoz egy ÁLLÍTMÁNY is, mely magától értetődően egy IGE köré épül majd. Jelen esetben viszonylag könnyű dolgunk van, hiszen mindenképpen csakis az igék harmadik alakjával kell dolgozunk. Ami bonyodalmat okozhatna, az csupán annyi, hogy mindenképpen használnunk kell a HAVE / HAS segédigét. A főige egyébként lehet rendhagyó, de lehet simán hagyományosan képzett ige is.

A segédige természetesen itt marad tagadni és kérdezni is. Dolgunk csupán annyi, hogy tagadásnál a NOT tagadószóval közösen használjuk (HAVE NOT / HAS NOT, HAVEN'T / HASN'T), kérdésnél pedig megcseréljük az alannyal.

Mivel már megbeszéltük, mik kellenek egy kérdéshez, és mivel illik már válaszolni is, ha kérdeztek minket, érdemes egy szót ejteni a RÖVID VÁLASZOKRÓL. Szükség van hozzájuk egy ALANYRA, a kérdéshez használt SEGÉDIGÉRE, valamint nyilvánvalóan a YES / NO szavakra.

Nézzük mindezt összesítve egy táblázatban:


Alany Kijelentő Tagadó Kérdő Rövid válasz
I have worked have not (haven't) worked Have I worked? Yes, I have. / No, I haven't.
You have worked have not (haven't) worked Have you worked? Yes, I have. / No, I haven't
He / she / it has worked has not (hasn't) worked Has he/she/it worked? Yes, he/she/it has. / No, he/she/it hasn't.
We have worked have not (haven't) worked Have we worked? Yes, we have. / No, we haven't.
You have worked have not (haven't) worked Have you worked? Yes, we have. / No, we haven't.
They have worked have not (haven't) worked Have they worked? Yes, they have. / No, they haven't

Na de mire is használjuk?

Az egyszerűség végett példamondatokkal pontokba szedjük, milyen esetekben is használjuk a legtöbbször a befejezett jelen igeidőt. A következők elolvasása közben elengedhetetlen lesz, hogy ne csak a szemünket futtatva bólogassunk a szabályokra és a példamondatokra, hanem valóban próbáljuk elképzelni, milyen is egy olyan helyzet valójában, amiről ott éppen szó lesz.

 • 1. Olyan múltbeli történésekre, aminek az időpontja nem ismert, vagy nem akarjuk elmondani.

  I have bought a new car.

  She has seen a great film.

  We have found some money on the floor.

 • 2. Olyan cselekvésekre használjuk, melyek a múltban kezdődtek, és még a beszéd pillanatában is tartanak. Hogy éppen véget érnek-e, vagy folytatódnak, teljesen mindegy. Érdmes megjegyezni, hogy ebben az esetben magát a cselekvést hangsúlyozzuk ki, nem az időtartamot. Időtartamra a FOR szót használjuk, kezdőpontnál pedig a SINCE siet segítségünkre. Ha a since után cselekvés van, azt PAST SIMPLE igeidőben említjük.

  I have lived here since 2001.

  We have built this house for 10 years.

  I haven't seen a clown since I was a child.
   
 • 3. Olyan cselekvésekre, melyek a múltban mentek végbe, de egyértelműen érzékelhető jelük, eredményük van a jelenben.

  I have cut my finger. It's bleeding badly.

  Someone has taken my pen. I can't find it, it's not in my hand.

  We have painted the walls in my bedroom green. That's why it looks so fresh.

 • 4. Olyan cselekvésekre, melyek abban az időszakban történtek, amelyikben éppen mondjuk őket. Tehát reggel történt, és még reggel van, ezen a héten történt, és még ez a hét van, stb.

  I have seen five spiders this morning. (It's still in the morning.)

  My friend has failed three tests this week. (It's still this week.)

 • 5. A HAS/HAVE GONE TO, és s HAS/HAVE BEEN TO szerkezeteknél is present perfect igeidő van. A GONE szóval arra utalunk ilyenkor, hogy valaki elment valahova, és még ott is van. A BEEN pedig arra utal, hogy valaki elment valahova, de már visszajött.

  Where's your daddy? He has gone to the shop, but he should be back any minute.

  We have been to Italy, we have just arrived home.

  Lauren has been to the Bahamas, she is so tanned!