Rendhagyó angol igék három alakjaIrregular verbs in English - Rendhagyó igék az angolban

Az angol igéknek három alakja van. A szabályosan képzett igék második, harmadik alakjának a képzését már megtanultuk.

Akad azonban elég sok rendhagyó angol ige is. Ezeknek az igéknek a képzése vagy eltér a szabályostól, vagy teljesen rendhagyó. Van közöttük olyan is bőven, amelyiknél a második és a harmadik alak különbözik.


Ezért, ezeket az igéket meg kell tanulnunk!


Az lenne a legjobb, ha egyből a kiejtéssel együtt tanálnunk meg őket! Indítsuk el a videót és közben szemünkkel kövessük végig az alábbi táblázatból az igék három alakját és jelentését!Első alak (szótári) Második alak (múlt) Harmadik alak (befejezett) Jelentése
be was / were been létezni
become became become válni valamivé
begin began begun elkezdeni
bring brought brought hozni
buy bought bought venni
choose chose chosen választani
come came come jönni
do did done csinálni
drink drank drunk inni
drive drove driven vezetni
eat ate eaten enni
fall fell fallen esni
feel felt felt érezni
find found found mekeresni
fly flew flown repülni
forget forgot forgotten elfelejteni
get got got kapni
give gave given adni
go went gone menni
have had had birtokolni
hear heard heard hallani
keep kept kept tartani
know knew known tudni / ismerni
leave left left elhagyni
lend lent lent kölcsönadni


Első alak (szótári) Második alak (múlt) Harmadik alak (befejezett) Jelentése
let let let engedni
lose lost lost veszíteni
make made made készíteni
meet met met találkozni
pay paid paid fizetni
put put put tenni
read read read olvasni
run ran run futni
say said said mondani
see saw seen látni
sell sold sold eladni
send sent sent küldeni
sing sang sung énekelni
sit sat sat ülni
sleep slept slept aludni
speak spoke spoken beszélni
stand stood stood állni
swim swam swum úszni
take took taken tenni
teach taught taught tanítani
tell told told mondani
think thought thought gondolni
understand understood understood érteni
wear wore worn viselni
write wrote written írni

Ha átolvastad, megtanultad, teszteld a tudásod! Utána pedig gyakorolj a feladatokkal!

TESZTELNÉK!