SOME / ANY / NOSOME:

A SOME névelőt alapvetően két helyzetben használjuk. Egyik esetben kijelentő módban, többes számban lévő főnevekkel, vagy megszámlálhatatlan főnevekkel. Jelentése ilyenkor "valamennyi":

I have some books on my shelf.

We have some coffee left from this morning.

A másik jellemző eset, amikor kérdés formájában, udvariasan kínálunk fel valamit. Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy képes-e egy akármennyi teát meginni a megkérdezett, hanem hogy elfogadna-e egy kis teát:

Would you like some tea? (Kérhetünk is így: Can I have some tea?)ANY:

Az ANY névelő helyzete kissé bonyolultabb csupán. A lényeg az, hogy a hivatalos nyelvtani szabályokat tekintve kizárólag tagadó és kérdő mondatokban használhatjuk. A közbeszéd ettől persze eltérhet, de maradjunk egyelőre a szabályoknál.

Használhatjuk megszámlálható, többes számban lévő főnevekkel és megszámlálhatatlan főnevekkel tagadásban. A jelentése ilyenkor "egyáltalán nem":

She doesn't have any books on her desk.

I don't put any sugar into my coffee.

Használhatjuk hasonló feltételekkel kérdő mondatokban is. Jelentése ilyenkor "egyáltalán valamennyi":

Do we have any eggs in the fridge?

Do you have any money?

NO:

A NO, mint névelő érdekes lehetőséget tár elénk: kijelentő módban tudunk a segítségével tagadni. Szükségünk van hozzá - az eddigiekhez hasonlóan - egy többes számban lévő, megszámlálható, vagy egy megszámlálhatatlan főnévre. Kettős tagadás nem létezik, a NO-val képzett tagadó mondat állítmánya kijelentő kell, hogy legyen. Jelentése "nincsen":

My friend has no books on his desk.

We have no time these days.Most pedig nézzünk meg pár feladatot gyakorlásnak!

TESZTELNÉK!