Much / Many / A lot of / Lots of (Sok, rengeteg)



Much:

Alepvetően a MUCH szót a hivatalos nyelvtan szerint kizárólag megszámlálhatatlan főnevek előtt használjuk, ráadásul csakis tagadásnál és kérdéseknél:

We don't have much time before it gets dark.

Do you eat much sugar before sleep?

Természetesen előfordulhat kijelentő mondatokban is, bár ezt a tankönyvek nem nagyon reklámozzák:

There was so much space in my bedroom that I had to buy some new furniture.

She spent much time studying for her final exam.

Many:

Hasonló hivatalosan a helyzet, mint a MUCH esetében. Az eltérés csupán annyi, hogy a MANY szót kizárólag többes számban lévő megszámlálható főneveknél használják, kérdéseknél és tagadásnál:

We didn't eat many biscuits as we were too full.

Do you have many friends in your gym?

Nem meglepő, hogy gyakran használják kijelentésben is:

I had so many candles on my cake that it took me forever to blow them.

She has many new books on her table.

Kijelentő mondatokban legfőképpen akkor használjuk a MUCH és MANY szavakat, ha hivatalosabbnak, formálisnak akarunk hangozni!

A lot of

Először is nem félrekattintás az aláhúzás az A névelőn: a teljes szerkezet A LOT OF. Hivatalosan nézve univerzális a szó: használhatjuk többes számban lévő megszámlálható, valamint megszámlálhatatlan főneveknél is. A nyelvtani szabályok szerint főleg kijelentő mondatokban használjuk, de természetesen előfordul kérdésnél és tagadásnál is. Nézzünk meg néhány példát:

There are a lot of people in the stadium.

There is a lot of salt in the soup.

Were there a lot of books on the table?

There wasn't a lot of spice in the food.

Lots of

Használata teljesen megegyezik az A lot of használatával. Kivétel egyedül az A névelő hiánya a szerkezet elejéről, és az S végződés jelenléte a végén.

There is lots of time, so you don't have to hurry.

We have lots of great people at the company.

Did you see lots of dogs or just one or two?

I don't have lots of time right now.



Most pedig nézzünk meg pár feladatot gyakorlásnak!

TESZTELNÉK!