Milyen és hogyan angolul?Adjectives and Adverbs - Melléknevek és Módhatározók

Apró, de annál fontosabb szelete az angol nyelvtannak a melléknevek és határozószavak kérdése. Nem is ragozzuk tovább a szót, nézzük inkább a lényeget!

Miért kapcsolódik össze ez a két szófaj?

Mert a határozószavakat melléknevekből képezzük.

Mi is akkor a különbség?

A melléknevekkel dolgok, tárgyak, személyek vagy éppen helyek (stb) MILYENSÉGÉT jellemezzük.

This is a BEAUTIFUL city.

Monica is a very NICE person.

Módhatározókkal azonban CSELEKVÉSEKET jellemzünk.

Natalie sings BEAUTIFULLY.

Jimmy and Rosie were walking HAPPILY.

Nem minden esetben használunk azonban ige mellé határozószót, a legjobb példa erre a LÉTIGE (BE) - ilyenkor mellékvévre van szükség..

You are AMAZING.

This is FANTASTIC.

Most pedig nézzük, hogyan is képezünk módhatározókat melléknevekből:

Nem rendhagyó esetekben az (LY) végződés hozzáadásával végezzük el, amihez persze a szavak vége gyakran hasonulni fog:ADJECTIVE ADVERB
Nice Nicely
Beautiful Beautifully
Happy Happily

Rendhagyó esetekben már más a helyzet:

ADJECTIVE ADVERB
Good Well
Fast Fast
Late Late
Hard Hard
Early Early

Most pedig teszteljük le a megtanultakat!Ha szeretnél még több online tesztet kitölteni ugyanebben a témakörben, ajánljuk egy régebbi leckénket: Angol szóképzős feladatok online