Just használata - How to use JUSTJust használata

A JUST gyakran a Befejezett jelennél jön elő. Ilyenkor a jelentése: éppen. Melléknévként egyébként még azt is jelenti, hogy igazságos, jogos. Mai leckénkben kitérünk egyéb jelentéseire is, megnézzük példamondatokkal, hogyan használjuk. Jelszó: JUST LEARN IT!


1. Befejezett jelennél

Főleg kijelentéseknél használjuk, kérdésnél ritkábban, tagadásnál pedig egyáltalán nem. A have / has segédige és az ige közé ékelődik be. Éppen a beszéd pillanata előtt befejeződött cselekvések leírására használjuk.

Például: I have just eaten. - Éppen most ettem.

2. More polite request - udvariasabb kérés

Ha beletesszük a mondatba a JUST szót, udvariasabb lesz a kérésünk is.

Could I just borrow your pen for a minute? - Elkérhetném a tolladategy percre?

3. Meaning: only - jelentés: csak

It was just an accident. - Csak véletlen volt.

Just do it! - Csak csináld!4. Meaning: exactly - jelentés: pontosan

He’s just like his father. - Pontosan olyan, mint az apja.

Thank you so much, it was just what I wanted - Köszönöm szépen, pontosan ezt akartam.

5. Strong emphasis - kihangsúlyozni

I just can't believe what's happened. - Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy mi történt.

6. Éppenhogy

She passed the exam but only just. - Átment a vizsgán, de éppenhogy.

The four girls just managed to squeeze into the back of her car. - A négy lány éppenhogy be tudta préselni magát a kocsija hátuljába.

7. It's just that... Magyarázkodáshoz

‘Can you lend me £20?’ ‘Well, it’s just that I’m a bit short myself at the moment’ - Kölcsön tudnál adni 20 fontot? Nos.. az van, hogy én magam is rosszul állok anyagilag pillanatnyilag.