Filézés pillanatok alatt?Today we are going to learn how to fillet a mackarel. Ma megtanuljuk, hogyan filézzünk makrélát.

Buying the whole fish ensures you know it’s fresh. The technique can be used for many other types of fish, as well. Ha egészben vesszük a halat, meggyőződhetünk róla, hogy friss-e. Ez a technika sok másik halnál is használható.

First of all, let's watch this one-minute video. Először is nézzük meg ezt az egyperces videót.Let's have a look at the instructions! Lássuk az útmutatót!

How to fillet a mackarel? Hogyan filézzünk makrélát?
you will need at least 1 mackarel szükséged lesz legalább 1 makrélára
insert your knife into the vent tegyük a kést a nyílásba
and make a shallow cut to the bottom of the head és ejtsünk egy sekély vágást a fejig
remove and discard the internal organs távolítsuk el és dobjuk ki a belső szerveket
and rinse with cold water és öblítsük ki hideg vízzel
place the cutting board on a damp cloth tegyük a vágódeszkát egy nedves rongyra
to keep the board from moving while you work hogy ne mozogjon a deszka mialatt dolgozol
make a diagonal cut behind the pectoral fin ejts egy átlós bemetszést a hátuszony mögött
then turn the knife towards the tail and separate the fillet, aztán fordítsd a kést a farok felé és vágd le a filét,
angling the knife slightly downward a kést enyhén lefelé tartva
repeat with the other side ismételd meg a másik oldalon is
remove the rib bones if any remain távolítsd el a szálkákat a bordából, ha maradt benne
if desired, remove the pin bones from the centre of the fillet ha úgy gondoljuk, távolítsuk el a szálkát a halszelet közepéből
with two parallel cuts két párhuzamos vágással
using your hand to free them from the skin használd a kezedet, hogy el tudd választani a bőrtől
discard the leftover bones and the head dobjuk ki a maradék szálkákat, és a fejetHa elolvastad, teszteld a tudásod! Utána pedig gyakorolj a feladatokkal!

TESZTELNÉK!