Számok angolul - Numbers in English

Számok nullától százig angolul - Numbers from zero to one hundred

Szókincs (vocabulary) fejlesztése online

Tanuljunk meg néhány számot angolul!

Mai leckénkben megtanulunk számolni, hogy el tudjuk mondani a korunkat. Persze nem csak erre kellenek a számok! Ezekkel fogjuk tudni az időt kifejezni, a dátumokat, évszámokat. A boltban is sokat használjuk majd, például: vásárlásnál. Az új leckével és az eddigiekkel már ilyen mondatokat fogunk tudni mondani:

 • Harminc éves vagyok.
 • Az öcsém fiatal. Négy éves.
 • Kilenc évesek vagyunk. stb.
 • Az angolban a számokat nullától tizenkettőig meg kell tanulni. Tizenháromtól van benne logika, de a helyesírás miatt sokat kell gyakorlni. Húsztól viszont már könnyebb dolgunk van! Hallgassuk meg, hogy vannak a számok angolul nullától százig!

  Number Magyarul Számmal
  zero nulla 0
  one egy 1
  two kettő 2
  three három 3
  four négy 4
  five öt 5
  six hat 6
  seven hét 7
  eight nyolc 8
  nine kilenc 9
  ten tíz 10
  eleven tizenegy 10
  twelve tizenkettő 12
  thirteen tizenhárom 13
  fourteen tizennégy 14
  fifteen tizenöt 15
  sixteen tizenhat 16
  seventeen tizenhét 17
  eighteen tizennyolc 18
  nineteen tizenkilenc 19
  twenty húsz 20

  

  Húsz felett a számokat egyszerűen ilyen formátumban, kötőjellel írjuk:

  • húsz-egy, azaz twenty-one
  • húsz-kettő, azaz twenty-two
  • harminc-öt, azaz thirty-five stb.

  Húsztól százig csak a kerek tízeseket kell megtanulni! Például: harminc, negyven...száz!

  Number Magyarul Számmal
  twenty-one huszonegy 21
  twenty-two huszonkettő 22
  twenty-three huszonhárom 23
  twenty-four huszonnégy 24
  twenty-five huszonöt 25
  twenty-six huszonhat 26
  twenty-seven huszonhét 27
  twenty-eight huszonnyolc 28
  twenty-nine huszonkilenc 29
  thirty harminc 30
  forty negyven 40
  fifty ötven 50
  sixty hatvan 60
  seventy hetven 70
  eighty nyolcvan 80
  ninety kilencven 90
  one hundred száz 100

  Vigyázz! a 4 az four, a 14 az fourteen, de a 40 az FORTY!

  Végezetül hallgassátok meg a kiejtését a tízeseknek is! Eredetileg gyerekeknek készült, hogy megtanulják a számokat!

  TESZTELNÉK!