Angol főnevek - English nounsFőnevek szabályos többes száma - online nyelvtan angolosoknak

Az angol nyelvben a főnevek többes számának a jele az "s". Képzését tekintve lehet szabályos többes számú a főnév és rendhagyó. A mai leckében csak a szabályos képzést fogjuk behatóan tanulmányozni.

Az angolban, ha egy főnévből egynél több van, azt többes számmal használjuk. Például:

 • a pen (egy toll) - two penS (két toll - magyarul nem mondjuk, hogy: *két tollak)
 • a door (egy ajtó) - two doorS (két ajtó)
 • an envelope (egy boríték) - ten envelopeS (tíz boríték)
 • an eagle (egy sas) - fifteen eagleS (tizenöt sas)

Ahogy a fenti példákbul látjuk, az "s" toldalékot a főnév végére írjuk, és kész is. Az esetek többségében ennyi elég, azonban van néhány eset, amikor változik picit a helyzet.

  
 1. Ha a főnév mássalhangzóra és "y"-ra végződik, akkor az "y" "ie" -re változik. Például:
  • country - countries
  • city - cities
  • sky - skies
  • university - universities
 2. Ha a főnév magánhangzóra és "y"-ra végződik, akkor szimplán megy a végére az "s", nem változik semmi. Például:
  • boy - boys
  • day - days
  • key - keys
  • monkey - monkeys
 3. Ha a főnév "–ch, -s, -sh, -ss, -x, -z" -re végződik, akkor "es"-t kap, azaz kap egy "e" kötőhangot is. Például:
  • beach - beaches
  • bus - buses
  • bush - bushes
  • kiss - kisses
  • box - boxes
  • tax - taxes
  • buzz - buzzes

Noun Főnév Többes száma
pen toll pens
door ajtó doors
envelope boríték envelopes
eagle sas eagles
country ország countries
city város cities
sky ég skies
university egyetem universities
boy fiú boys
day nap days
key kulcs keys
monkey majom monkeys
beach tengerpart beaches
bus busz buses
bush bokor bushes
box doboz boxes
kiss csók kisses
tax adó taxes
buzz zümmögés buzzesHa átolvastad, megtanultad, teszteld a tudásod! Utána pedig gyakorolj a feladatokkal!

TESZTELNÉK!