A little / A few / Little / FewMennyiségeket kifejező sorozatunk következő részében az eddigi VALAMENNYI, SEMENNYI ÉS SOK után az KEVÉS kifejezésével foglalkozunk.

A little / Little

Az A LITTLE mennyiségjelző a MUCH ellentétje, hiszen megszámlálhatatlan főnevekkel használjuk, többnyire kijelentő mondatokban, de nem ritka kérdésekben sem:

We have only a little cheese in the fridge.

There is a little free time between the two trainings.

Do you have a little time for me? (Nagyon alázatos kérdés, már-már túlzott udvariasság.)

Nem fognak minket bíróságra cibálni akkor sem, ha tagadásban merészeljük használni a szót:

There wasn't only a little gas in the car, I had just filled it up.

Sokaknak okoz gondot az A névelő használata ebben az esetben. A névelőt a következő esetekben kell elhagyni:

A VERY, SO és TOO szavakkal kombinálva, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valamiből nagyon nem áll rendelkezésre elegendő:

We have very little time, so please hurry up.

There was too little butter on the bread, so it was dry.

There was so little salt in the soup that it was inedible.Ha passzív mondat alanyát alkotja, valamilyen főnévvel kombinálva, meglehetősen hivatalos hangvételű közléseknél:

Little was done to prevent the flooding.

A few / Few

Az A FEW mennyiségjelző a MANY ellentéte. Ebből adódik, hogy többes számban lévő, megszámlálható főnevekkel használjuk, főleg kijelentő módban:

There were only a few people at the bar, so the owner closed at 10 pm.

I can see a few tomatoes in the fridge, so you should get some more.

Nem zárja ki semmilyen jogszabály a szó kérdésekben és tagadásban történő használatát sem:

Did you only see a few dogs in the street?

There weren't only a few people at the concert, the venue was full!

Ugyanúgy fejtörést jelent sokszor az A névelő hiánya, de meg kell, hogy nyugtassunk mindenkit, hogy nagyjából azonos okokból hiányozhat, mint a fent említett LITTLE esetében:

There were so few customers yesterday that I closed the shop before noon.

Very few people migrated to Australia last year, as it is getting more and more expensive.